H o m e

Kunst in ’t Overbosch gaat door!

VOORHOUT – Het jaarlijkse evenement Kunst in ’t Overbosch, samen met Kunst voor Kids, gaat door! In het weekend van zaterdag 14 en zondag 15 augustus komen tientallen kunstenaars naar het Overbosch om daar ter plekke kunst te maken. In het 2,5 hectare grote bos is er voldoende ruimte voor alle bezoekers om daar gratis te genieten van de kunst, cultuur en natuur.

Ieder jaar is Kunst in ’t Overbosch, georganiseerd door de Stichting Vrienden van het Overbosch, een mooi evenement, waar vele honderden bezoekers enorm van genieten. Dit jaar wordt het nóg specialer, omdat er meerdere muzikale- en toneel acts worden uitgevoerd. Zo zullen er op beide dagen meerdere voorstellingen zijn van Cultuur Verheft en kunnen de bezoekers op zondag ook genieten van cello – voorstellingen, gecombineerd met levende gedichten. Andere kunstenaars maken schilderijen, houtsnedes, glasbewerkingen en vele andere creatieve uitingen. Er is dus veel te zien en te beleven!

Kunst voor Kids

Ook voor de jeugd is er veel te doen. Zeker op de zondag tussen 11:00 uur en 14:00 uur, wanneer Kunst voor Kids plaatsvindt. Kinderen tussen 5 en 12 jaar kunnen dan, onder begeleiding van vrijwilligers (of geholpen door hun (groot)ouders), hun eigen kunstwerkje maken en mee naar huis nemen. De vrolijke gezichten van de kinderen, die trots met hun creatie naar huis gaan, is altijd heerlijk om te zien!

Wij zijn ontzettend blij met de donatie van Fonds 1818 voor Kunst voor Kids.

De vrijwilligers die Kunst in ’t Overbosch organiseren zijn heel blij dat het evenement dit jaar door kan gaan. Voorzitter van de commissie Kunst in ’t Overbosch is Joep Derksen. Hij laat weten: ,,Dit wordt de achtste editie, nadat het vorig jaar vanwege de corona maatregelen helaas niet door kon gaan. We gaan er voor zorgen, dat Kunst in ’t Overbosch en Kunst voor Kids 2021 de allermooiste editie ooit wordt!”

Aanmelden voor Kunst in ’t Overbosch

Tientallen kunstenaars hebben zich al aangemeld om mee te doen. Wie alsnog wil deelnemen aan Kunst in ’t Overbosch kan contact opnemen: kunst@vriendenvanhetoverbosch.nl. Vele handen maken licht werk. Wie voor, tijdens of na het evenement een handje wil helpen, kan dat ook aangeven via dit e-mailadres. Het zijn geen zware activiteiten en het is heerlijk om als vrijwilliger de sfeer te proeven van het mooiste natuurlijke kunstevenement van de hele regio!

Openingstijden

Het evenement vindt dus plaats op zaterdag 14 en zondag 15 augustus, tussen 10.00 uur en 16.00 uur. Wethouder Arno van Kempen zal de officiële opening verrichten op zaterdag 14 augustus om 12.00 uur.


Het Overbosch
De groene parel van Voorhout

Elk seizoen wordt hier een toepasselijke dia-serie getoond met foto’s uit Het Overbosch


Ligging

Het huidige Overbosch is circa 2,5 hectare groot, het is gelegen in Voorhout in de driehoek tussen De Leidse Vaart en de Rijnsburgerweg.

Voor navigatiedoeleinden kunt u de volgende gegevens gebruiken: Rijnsburgerweg 4b, 2215 RA Voorhout.

Het postadres is: Het Overbosch, p/a: Tobi Hoogink, Oranje Nassaulaan 34, 2215 EM in Voorhout.


Doelstelling

Stichting Vrienden van het Overbosch is op 29 december 2011 opgericht en heeft als doel om het historische Overbosch te behouden, onderhouden en verbeteren. De flora en fauna moeten versterkt worden, maar daarnaast passen ook kleinschalige gebruiksactiviteiten. Het bestuur van de Stichting Vrienden van het Overbosch is in continu overleg met de gemeente Teylingen en andere (overheids)instellingen om te zorgen voor een florerende toekomst van het Overbosch. We gaan met tientallen vrijwilligers aan de slag om het bos te onderhouden. Dat houdt onder meer in het tegengaan van invasieplanten en het opruimen van zwerfvuil. Er komt een nieuwe, meer uitnodigende toegang en er komt een informatiepaneel bij de ingang te staan. Binnen de visie om het bos te behouden en te versterken, passen onder meer activiteiten als themawandelingen, educatieve leskisten, maar ook het traditionele tonknuppelen en kleinschalige muziek- of theateruitvoeringen. Dit alles kan gebeuren, rekening houdend met de flora en fauna. We stimuleren het dat mensen door het Overbosch wandelen om zo te kunnen genieten van de natuur en houden als stelregel: ‘Wat we meenemen in het bos, brengen we ook weer uit het bos’.


Hoofdfuncties

 • behoud van de registratie van het bos in het Natuur Netwerk Nederland
 • aandacht voor rust in het gebied
 • versterking en behoud van de natuurwaarden
 • versterking en behoud van de cultuurhistorie
 • een goede toegankelijkheid en begaanbaarheid

Onderhoud en vernieuwing

Stichting Vrienden van het Overbosch heeft de afgelopen jaren de volgende verbeteringen/veranderingen aangebracht in het bos:

 • aanplant van vogel- bij- en vlindervriendelijke bomen en struiken
 • aanleg van een beloopbare, bij- en vlindervriendelijke bloemenweide met paden
 • renovatie van het kleischelpenpad
 • aanplant van stinsenflora in de beukenvlakte
 • plaatsing van een nieuwe, veiligere entree
 • plaatsing van een grote prullenbak bij de ingang
 • plaatsing van een houten fietsenstalling
 • het maken en plaatsen van een houten gereedschapskist
 • ontwerpen en plaatsen van naambordjes met tekst en foto’s bij een aantal bomen
 • plaatsing van meerdere soorten vogel- en vleermuis nestkasten
 • creëren van broedgelegenheid voor eenden door plaatsing van broedkorven in de vijver
 • aanleg van zandpaden
 • aanleg van een kleischelpenpad
 • aanplant van oever- en waterplanten bij de vijver
 • aanplant van stinsenflora langs het kleischelpenpad
 • aanplant van rododendrons langs de Rijnsburgerweg
 • het organiseren van themawandelingen voor publiek
 • het stimuleren van kleinschalige kunst- muziek- of theateruitvoeringen
 • plaatsing van een opslagcontainer voor het gereedschap en andere spullen

Stichting Vrienden van het Overbosch wil nog een aantal veranderingen/verbeteringen aanbrengen in het bos:

 • vervanging van het huidige bruggetje over de vijver
 • het aanleggen van milieuvriendelijke zones aan de zuid-zijde van de vijver
 • het aanbrengen van een milieuvriendelijke beschoeiing aan de noord-zijde van de vijver
 • verbetering van de waterkwaliteit en doorstroming in de vijver
Wij willen bijdragen leveren aan instanties die ruimtelijke ontwikkelingsplannen hebben die invloed kunnen hebben op het Overbosch.


Palmares

Sinds 27 juli 2015 is het Overbosch de trotse bezitter van The Green Flag Award, meer informatie.

Sinds 20 augustus 2017 is het Overbosch de trotse bezitter van de Teylingerprijs voor Kunst in ’t Overbosch en Kunst door Kids, meer informatie.

Sinds 26 oktober 2017 is het Overbosch eigenaar van de vlag van het Nationaal Park Hollandse Duinen, meer informatie.

Sinds 28 oktober 2017 is het Overbosch de trotse bezitter van de Restauratieprijs van de Historische Kring Voorhout, meer informatie.