Laatste Nieuws


Zeer geslaagde NL-Doet dag in het Overbosch te Voorhout

Meer dan 25 vrijwilligers hebben zaterdag 29 mei 2021 de handen uit de mouwen gestoken in het Overbosch. Leden van de Rotary Voorhout en vrijwilligers van de stichting Vrienden van het Overbosch gingen samen aan de slag om 14 kuub zand te verspreiden over de zandpaden in het bos.

Kruiwagens en een kleine tractor met aanhanger werden vol geschept en het bos ingereden om op de zandpaden weer geleegd te worden. Andere vrijwilligers gingen aan de slag om de woekerplant, de Japanse Duizendknoop, en brandnetels te verwijderen.

Op de bloemenweide werden zaailingen van de Esdoorn weggehaald. Weer andere vrijwilligers zorgden voor koffie en koek en een smakelijke lunch. Tijdens de lunch werden de deelnemers verrast met een optreden van Martine de Ket en Joep Derksen. Onder muzikale begeleiding van Martine op cello las Joep een van zijn gedichten voor.

Rond 15 :00 uur waren de klussen geklaard en werd NL-Doet afgesloten met een welverdiend drankje. Voor elke vrijwilliger was er een bedankje in de vorm van een Tagetes plantje (ook wel afrikaantje genoemd), beschikbaar gesteld door de Gemeenschapstuin de Elsgeesterhof in Voorhout.

Mede dankzij de hulp van Ton Koster van de Oranjevereniging Voorhout, die zorgde voor stoelen, tafels en de tractor en dank zij de hulp van Ivonne Schep van Team Beheer Buitenruimte en de mensen van de buitendienst van de gemeente, van wie we kruiwagens, scheppen en harken mochten lenen, werd deze dag een zeer geslaagde NL-Doet dag.

Klik hier voor de foto serie


Helaas is door de storm van afgelopen vrijdag 21 mei een grote kastanjeboom afgeknapt en omgevallen dwars over het zandpad achter in het bos. Gelukkig zijn er ook positieve ontwikkelingen. Op de bloemenweide zijn al heel wat bloemen te bewonderen. Ook de rododendrons staan volop in bloei.


Deelnemer Bijenlint Bollenstreek

Op initiatief van de Rabobank wordt er in samenwerking met Omgevingsdienst West-Holland en Naturalis een Bijenlint gerealiseerd in de Bollenstreek.

Onze stichting Vrienden van het Overbosch wil hier graag haar medewerking aan verlenen. Op vrijdag 14 mei zijn onderzoekers van Naturalis kennis komen maken met het Overbosch. Het was helaas geen bijenweer: nog te koud en te weinig zon. Maar in de nabij toekomst zullen de onderzoekers zeker aan het werk kunnen.


Gun de vogels rust tijdens broedseizoen in Het Overbosch

Het Overbosch is klaar voor de lente. De vogels broeden er van half maart tot half juli. De stichting Vrienden van het Overbosch vraagt bezoekers om op de paden te blijven, honden aan de lijn te houden, en geen zwerfafval achter te laten.

Ook in het Overbosch in Voorhout is het voorjaar en daarmee ook het broedseizoen begonnen. Als je door het bos loopt zie je overal de voorjaarsbloemen bloeien en hoor je het gezang van de vogels. Het bos is vanwege zijn natuurwaarde een aantrekkelijke plek om te vertoeven en te recreëren. Scouting, vissers, jonge gezinnen, vogelaars, wandelaars, ouderen met of zonder scootmobiel of rollator, jongeren, passanten op de fiets en hondenbezitters maken gebruik van het Overbosch. Corona heeft ervoor gezorgd dat het bezoekersaantal flink gestegen is. De stichting Vrienden van het Overbosch is blij dat zoveel mensen genieten van het bos.

De natuurwaarde van het Overbosch is groot. Vogeltellingen laten zien dat het bos verhoudingsgewijs veel soorten vogels huisvest. In het voorjaar biedt het bos nestgelegenheid voor die vogels. Nesten en eieren zijn gedurende de hele broedperiode wettelijk beschermd (Wet Natuurbescherming), vanaf het eerste takje, tot het uitvliegen van het laatste jong. Het broedseizoen voor de meeste vogels ligt tussen half maart en half juli. Het bestuur van de Stichting Vrienden van het Overbosch maakt zich echter wel zorgen over de verstoringen van de nesten en wil daarom alle bezoekers van het Overbosch vragen rekening te houden met de broedende vogels door tijdens het broedseizoen zo veel mogelijk op de paden te blijven. Een dringend verzoek doet het bestuur ook aan de hondenbezitters om hun hond gedurende het broedseizoen niet los te laten lopen in het Overbosch. Een andere zorg is dat er met meer bezoekers ook meer zwerfvuil in het bos belandt. Ook hier het vriendelijke verzoek om geen rommel achter te laten en geen bloemen te plukken of planten mee te nemen. Door er samen voor te zorgen dat het Overbosch zijn natuurwaarde behoudt, blijft het bos ook in de toekomst een aantrekkelijke plek om te vertoeven.


Onze stichting is een groot voorstander van de invoering van statiegeld op blikjes, de zwerfvuil opruimers zullen dit zeker beamen. Vandaar dat wij het convenant ook ondertekend hebben en meedoen aan de gezamenlijke actie van HLT-Samen en Noordwijk. klik hier voor meer informatie


Heel blij is de stichting met de reactie op de oproep voor secretaris. Een reactie en zeker deze van de bekende Voorhouter Tobi Hoogink is voldoende. Tobi is al 27 jaar lid van de toneelvereniging Cultuur verheft en is ook nog secretaris geweest bij de carnavalsvereniging De Bokken. Het bestuur is het unaniem eens dat hij een goede secretaris voor het Overbosch gaat worden. Ineke Laroo is 9 jaar secretaris geweest en haar tweede termijn zit er eind december op.
Wij wensen Tobi veel succes in zijn nieuwe functie.


Op 25 september 2020 is afscheid genomen van de voorzitter van het eerste uur van Stichting Vrienden van het Overbosch, Joep Derksen. Wethouder Van Kempen van de gemeente Teylingen heeft Joep vereerd met de Zilveren Barensteel.


Klik hier voor de fotoserie

Het was een drukbezochte onderhoudsdag in Het Overbosch, in groepjes, met afstand tot elkaar, is er hard gewerkt aan takkenrillen, nestkasten schoonmaken, kleischelpenpad bladvrij maken, bloemenweide opknappen enz, enz.