Laatste Nieuws

Onze stichting is een groot voorstander van de invoering van statiegeld op blikjes, de zwerfvuil opruimers zullen dit zeker beamen. Vandaar dat wij het convenant ook ondertekend hebben en meedoen aan de gezamenlijke actie van HLT-Samen en Noordwijk. klik hier voor meer informatie


Heel blij is de stichting met de reactie op de oproep voor secretaris. Een reactie en zeker deze van de bekende Voorhouter Tobi Hoogink is voldoende. Tobi is al 27 jaar lid van de toneelvereniging Cultuur verheft en is ook nog secretaris geweest bij de carnavalsvereniging De Bokken. Het bestuur is het unaniem eens dat hij een goede secretaris voor het Overbosch gaat worden. Ineke Laroo is 9 jaar secretaris geweest en haar tweede termijn zit er eind december op.
Wij wensen Tobi veel succes in zijn nieuwe functie.


Op 25 september 2020 is afscheid genomen van de voorzitter van het eerste uur van Stichting Vrienden van het Overbosch, Joep Derksen. Wethouder Van Kempen van de gemeente Teylingen heeft Joep vereerd met de Zilveren Barensteel.


Klik hier voor de fotoserie

Het was een drukbezochte onderhoudsdag in Het Overbosch, in groepjes, met afstand tot elkaar, is er hard gewerkt aan takkenrillen, nestkasten schoonmaken, kleischelpenpad bladvrij maken, bloemenweide opknappen enz, enz.